Cấu hình workflow ghi nhận/thông báo lỗi n8n


Toàn Bùi
Tháng Mười 31, 2023
Share this post

Các workflow trên n8n hay các loại workflow khác đều tiềm ẩn nguy cơ gặp lỗi. Vì các workflow thường liên quan đến nhiều dịch vụ khác nhau (email, telegram, google sheet,….), chưa kể những lỗi vì data input không chuẩn (mà chưa được handle hết trong workflow).

Vì thế, cần có thông báo sớm về lỗi (nếu có xảy ra), giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Rất may là ở n8n đã có cách cấu hình gọn nhẹ cho việc này, thay vì phải thiết lập cho từng nút (node).

1. Thiết lập workflow thông báo lỗi qua telegram

Hiển nhiên, workflow để báo lỗi cũng là 1 workflow bình thường, bạn có thể thực hiện nhiều hành động khác như gửi mail, log hoặc retry workflow bị lỗi. Trong bài này, chỉ đơn giản là gửi tin thông báo sang telegram.

Bạn cũng có thể download file workflow để import

2. Cấu hình cho các workflow khác

Để khi có lỗi xảy ra thì kích hoạt workflow trong bước 1:

  • Vào phần setting
  • Chọn workflow đã cấu hình trong bước 1

Nhấn “Save” và Xong!

Một ví dụ về tin nhắn báo lỗi

Chúc bạn thành công!

Others are viewing

Thiện nguyện Vân Tay (lần 5)

Tháng Năm 13, 2024

Vân Tay Media 10 năm phục vụ thị trường với sự tử tế

Tháng Tư 10, 2024

Vân Tay Media training: Chia sẻ kiến thức từ đối tác Zafago

Tháng Ba 7, 2024

Bảo mật Website – dành cho nhà quản lý và chủ doanh nghiệp

Tháng Hai 1, 2024
LIÊN HỆ

Hãy nói về mục tiêu
của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với những ý tưởng mới và một đề xuất phù hợp. Chỉ mất 3 phút thôi.

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

© 2014 – 2024 Van Tay Media.
Made with love and passion.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ gọi lại trong 2 giờ làm việc. Trong trường hợp cần thảo luận ngay, vui lòng gọi 0907772365

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Request consultation

We will call back within 2 working-hours. In case you need to discuss immediately, please call 0907772365

Your name *
Phone Number *
Email *
What do you want to request? *
Please provide an overview of your project/campaign, including goals, scope of work, or any other relevant information related to your request.