CTV Content Social

Share

Giới thiệu chung

Với số lượng dự án đổ về hiện tại, GOHA cần tìm team/bạn freelance có kinh nghiệm triển khai nội dung social (cụ thể là fanpage và instagram). Đảm bảo dự án thú vị, nhiều thử thách nhưng làm xong thấy tự hào.

Yêu cầu

  • Có kinh nghiệm sản xuất nội dung Fanpage/ Instagram.
  • Tuân thủ deadline.
  • Ưu tiên ứng viên có mong muốn cộng tác lâu dài.

Chi tiết công việc CTV Content Social

  • Sản xuất nội dung fanpage / instagram theo content direction của từng brand cụ thể: lên outline, viết caption, brief visual cho designer (cụ thể theo yêu cầu dự án).
  • Số lượng: tối thiểu 8 post/tháng/kênh.
  • Làm việc online.

Thu nhập

  • Thỏa thuận.
  • Bạn hãy gửi kèm mức giá mong muốn khi điền form ứng tuyển.

Cách thức ứng tuyển

  • Điền form (gửi kèm link portfolio và rate card mong muốn của bạn vào form).
  • Team sẽ chủ động liên hệ nếu đơn ứng tuyển của bạn phù hợp.

Thông tin liên hệ

Ứng tuyển vào vị trí này

Bạn biết đến tin tuyển dụng này từ nguồn nào? *
Họ và tên *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Ngày tháng năm sinh *
Link CV *
Gửi thêm các bài bạn đã viết hoặc báo cáo công việc chứng minh năng lực, điều này sẽ giúp đẩy nhanh thời gian xét duyệt hồ sơ
Lời nhắn (nếu có)

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

© 2014 – 2024 Van Tay Media.
Made with love and passion.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ gọi lại trong 2 giờ làm việc. Trong trường hợp cần thảo luận ngay, vui lòng gọi 0907772365

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Request consultation

We will call back within 2 working-hours. In case you need to discuss immediately, please call 0907772365

Your name *
Phone Number *
Email *
What do you want to request? *
Please provide an overview of your project/campaign, including goals, scope of work, or any other relevant information related to your request.