Report session từ organic search với n8n và Google Analytics 4


Toàn Bùi
Tháng Mười 27, 2023
Share this post

Tại Vân Tay Media, chúng tôi liên tục ứng dụng những công nghệ giúp tự động hóa công việc vận hành. Trong các dự án SEO để theo sát được tình hình, cả nhóm cần được thông báo một cách liên tục về các chỉ số của dự án.

Trong bài này chúng tôi sẽ chia sẻ một use-case báo cáo session nguồn từ organic search sử dụng n8n và Google Analytics 4.

Qua đó, team sẽ có được thống kê về traffic để so sánh với mục tiêu cam kết với khách hàng, sớm đưa ra các hành động phù hợp theo milestone của dự án.

Others are viewing

Bảo mật Website – dành cho nhà quản lý và chủ doanh nghiệp

Tháng Hai 1, 2024

3 sai lầm khiến chiến dịch marketing của bạn “trầy trật”

Tháng Mười 30, 2023

Bàn về các yếu tố của một website tiếp thị hiệu quả

Tháng Mười 22, 2023
LIÊN HỆ

Hãy nói về mục tiêu
của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với những ý tưởng mới và một đề xuất phù hợp. Chỉ mất 3 phút thôi.

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

© 2014 – 2024 Van Tay Media.
Made with love and passion.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ gọi lại trong 2 giờ làm việc. Trong trường hợp cần thảo luận ngay, vui lòng gọi 0907772365

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Request consultation

We will call back within 2 working-hours. In case you need to discuss immediately, please call 0907772365

Your name *
Phone Number *
Email *
What do you want to request? *
Please provide an overview of your project/campaign, including goals, scope of work, or any other relevant information related to your request.