3 trọng tâm Vân Tay Media tập trung trong năm 2023


Vy Vy
Tháng Chín 27, 2023
Share this post

Đây là một năm đặc biệt tại Vân Tay Media vì chiến lược của công ty đã thay đổi để phù hợp với bối cảnh thị trường tại Việt Nam.

3 trọng tâm cần tập trung Vân Tay Media 2023

1. Tập trung vào nhân sự

Sau một thời gian xây dựng và mở rộng các vị trí khác nhau, chúng tôi hiện tập trung vào việc phát triển các nhân viên quản lý cấp trung và cấp cao.

Chúng tôi sẽ phát triển tiềm năng của nhân viên hiện tại thông qua đào tạo chéo, cung cấp cơ sở kiến thức chung và gửi nhân viên đi các khóa học ngắn hạn.

Nhân viên sẽ được hướng dẫn bởi BOD, được lựa chọn bởi chính nhân viên, và cùng nhau chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề, nâng cao tư duy, xây dựng niềm tin và đào tạo các kỹ năng cần thiết.

Nhân viên phù hợp và tận tâm là tài sản vô giá của công ty. Năm nay, chúng tôi cũng cung cấp nhiều lợi ích hơn cho cả nhân viên đã đóng góp lâu dài và nhân viên mới có thành tích tốt.

2. Tập trung vào khách hàng

Sau nhiều năm đồng hành với hơn 1000 khách hàng trên toàn quốc (80%) và nước ngoài (20%), Vân Tay Media đã xây dựng được sự tin tưởng của khách hàng và phát triển cùng họ từ lúc công ty được thành lập hoặc gia nhập thị trường Việt Nam.

Ngoài việc phục vụ SME B2B trong nước, Vân Tay Media tiếp tục mở rộng dịch vụ của mình đến khách hàng nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. Mọi thứ bắt đầu từ tìm kiếm mối quan hệ để hiểu ngành, mở công ty và xây dựng và phát triển công ty đó tại Việt Nam.

Học hỏi từ khách hàng và xây dựng các gói giải pháp để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tiếp thị và kinh doanh là điều mà Vân Tay luôn quan tâm.

Không chỉ cung cấp các gói giải pháp phù hợp, Vân Tay Media còn muốn mỗi thương hiệu trở nên thú vị, khác biệt hoặc dẫn đầu so với thị trường.

Năm 2023 sẽ là một năm đầy biến động và không đoán trước được, tập trung vào khách hàng không có nghĩa là lơ mắt khỏi thị trường của khách hàng, cập nhật các thay đổi mới nhất và đưa ra các kế hoạch phù hợp tùy thuộc vào ngành.

3. Tập trung vào giải pháp toàn diện

Tương ứng với từng khách hàng, chúng tôi luôn muốn cung cấp các gói giải pháp đầy đủ và có thể đo lường được. Không chỉ đưa ra một vài điểm cho khách hàng và cung cấp các giải pháp riêng lẻ, Vân Tay hiểu rõ rằng những gì chúng tôi cung cấp phải tạo ra giá trị và giúp thương hiệu thu hút được khách hàng mới.

Tập trung chỉ vào các dịch vụ cốt lõi nhưng cải thiện khả năng đo lường và hiểu sâu hơn về người dùng, các giải pháp mới sẽ giúp tăng khả năng được tìm thấy và được lựa chọn bởi khách hàng.

Others are viewing

Thiện nguyện Vân Tay (lần 5)

Tháng Năm 13, 2024

Vân Tay Media 10 năm phục vụ thị trường với sự tử tế

Tháng Tư 10, 2024

Christmas Party 2023

Tháng Mười Hai 25, 2023

New Year Party 2022

Tháng Mười 26, 2023
LIÊN HỆ

Hãy nói về mục tiêu
của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với những ý tưởng mới và một đề xuất phù hợp. Chỉ mất 3 phút thôi.

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

© 2014 – 2024 Van Tay Media.
Made with love and passion.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ gọi lại trong 2 giờ làm việc. Trong trường hợp cần thảo luận ngay, vui lòng gọi 0907772365

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Request consultation

We will call back within 2 working-hours. In case you need to discuss immediately, please call 0907772365

Your name *
Phone Number *
Email *
What do you want to request? *
Please provide an overview of your project/campaign, including goals, scope of work, or any other relevant information related to your request.