Tự động hóa giúp nâng cao trải nghiệm ứng viên và người phỏng vấn tại Vân Tay Media

Trước đây các công đoạn trong việc tiếp quản, hẹn phỏng vấn, xác nhận phỏng vấn tại Vân Tay Media...

Tháng Mười 28, 2023
automation lark n8n

Giải pháp

Không tìm thấy kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ

© 2014 – 2023 Van Tay Media.
Made with love and passion.