Cách tiếp cận chiến lược marketing của Vân Tay Media?


Nguyen Thao
Tháng Mười 4, 2023
Share this post

Chúng tôi tiếp cận chiến lược marketing bằng cách thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, mục tiêu marketing, khán giả mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của bạn. Trên cơ sở đó, chúng tôi nghiên cứu các báo cáo để tìm ra insight và cơ hội tăng trưởng.

Chiến lược của chúng tôi thường sử dụng đa kênh, được “may đo” riêng cho bạn, không chỉ giới hạn trong các chiến dịch SEO, SEM, social media…

Quá trình thực hiện luôn được theo dõi chặt chẽ và cải thiện kịp thời, không theo lối mòn hay thiên kiến, định kiến.

Chúng tôi hướng tới đồng hành và tạo ra tác động lớn và ý nghĩa cho kết quả dài hạn, trong khi vẫn đảm bảo các KPI ngắn hạn.

Others are viewing

Thiện nguyện Vân Tay (lần 5)

Tháng Năm 13, 2024

Vân Tay Media 10 năm phục vụ thị trường với sự tử tế

Tháng Tư 10, 2024

Vân Tay Media training: Chia sẻ kiến thức từ đối tác Zafago

Tháng Ba 7, 2024

Bảo mật Website – dành cho nhà quản lý và chủ doanh nghiệp

Tháng Hai 1, 2024
LIÊN HỆ

Hãy nói về mục tiêu
của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với những ý tưởng mới và một đề xuất phù hợp. Chỉ mất 3 phút thôi.

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Tổng thầu digital marketing agency, cung cấp giải pháp marketing có giá trị thực và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp bạn phát triển bền vững.

© 2014 – 2024 Van Tay Media.
Made with love and passion.

Thông tin liên hệ

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ gọi lại trong 2 giờ làm việc. Trong trường hợp cần thảo luận ngay, vui lòng gọi 0907772365

Tên của bạn *
Số điện thoại *
Email *
Yêu cầu của bạn *
Vui lòng cung cấp một tổng quan về dự án/cuộc chiến dịch của bạn, bao gồm mục tiêu, phạm vi công việc hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến yêu cầu của bạn.

Request consultation

We will call back within 2 working-hours. In case you need to discuss immediately, please call 0907772365

Your name *
Phone Number *
Email *
What do you want to request? *
Please provide an overview of your project/campaign, including goals, scope of work, or any other relevant information related to your request.